Instalace elektronického ohradníku

Publikováno: úno 9, 2017

Kategorie: Články

V jednom z posledních článků jsme si představili elektronické ohradníky, k čemu slouží, a jak je rozlišujeme. V dnešním článku se zaměříme na postup jejich instalace.

Kvalitní příprava = základ úspěchuElektronický ohradník - Instalace

Součástí balení většiny elektronických ohradníků by měly být následující komponenty – obojek, ovládací zařízení, nabíječka, baterie, anténní kabel, nabíječka pro obojek, elektrody, testovací diody pro zkoušku elektrického impulsu, návod k instalaci. Některé elektronické ohradníky jsou vybaveny ještě vodotěsnou krytkou pro elektrody a vlaječkami pro označení území, kam pes nesmí.

Před samotnou instalací věnujte čas přípravě prostoru, v němž se bude pes pohybovat. Nakreslete si schéma, rozdělte si prostor na psovi přístupné a zakázané zóny. Do schématu zakreslete vše, co se na pozemku nachází, od vašeho domu, přes zahradní jezírko, až po záhonky, či bazén atp. Udělejte si přehled o instalacích, které by se na vaší zahradě mohly nacházet. Následně do náčrtu přidejte nástin umístění vodiče od vysílače k přijímači. Aby vodič fungoval, musí tvořit nepřerušenou smyčku. Pokud máte schéma hotové, instalace může začít!

Instalujeme

Nejprve umístěte vysílač na dobře kryté místo poblíž síťové zásuvky 230 V nejméně jeden metr od jakýchkoli kovových zařízení. Vysílače nebývají odolné vůči vodě, proto si dejte pozor, aby byl dobře ukrytý před deštěm. Odhadněte potřebnou délku kabelu a začněte jej po pozemku klást tak, aby tvořil nepřerušenou smyčku. Kabel může jen tak ležet na zemi, může být mělce zakopán ("neviditelný plot"), nebo umístěn na stávajícím plotě či na zdi (max. do 30 cm nad zemí). Kabel nikdy nenapínejte, mohl by se v důsledku teplotních změn poškodit.

Instalace elektronického ohradníku

Pokud chcete, aby pes mohl některou ze zón procházet, mezi začátkem a koncem přístupné zóny kabel smotejte. Zkroucení vodičů kolem sebe způsobí vyrušení vysílaných vln. Následně zapojte kabel do svorky vysílače, zapněte zdroj do zásuvky a zapojte vodič zdroje do zdířky napájení vysílače. Pokud vám kontrolky na zařízení svítí zeleně, postupovali jste správně a vše funguje. Pokud se vám rozsvítí červená dioda, obvod je přerušen. Znovu zkontrolujte správnost zapojení vodičů a vyzkoušejte.

Nastavení výstražné/korekční zóny

V závislosti na možnostech vašeho pozemku je třeba nastavit šířku výstražné a korekční zóny pomocí vysílací stanice. Výstražná zóna funguje na bázi zvukového signálu, který zazní jako varování, když se pes přiblíží k zakázané části pozemku. Tato zóna bývá nastavitelná od 0,40 m do 5 m. V korekční zóně již pes ucítí impuls, který jej upozorní na nežádoucí chování. Tato zóna je nastavitelná od 0,30 m do 1,5 m. Šířku obou zón nastavujete pomocí knoflíku na panelu vysílače. Před ostrým použitím zařízení nejprve systém sami vyzkoušejte. S pomocí přiložených diod a s obojkem v ruce nasaďte nástavec s diodou na elektrody přijímače. Obojek držte ve výšce psího krku a pomalu jej přesouvejte k hraničnímu vodiči. Poslouchejte, dokud se neozve varovný zvuk a zároveň kontrolujte diodovou kontrolku. Projděte si takto s obojkem v ruce celou výstražnou zónu, abyste hned zpočátku odchytili případné rušivé vlivy.

Pokud jsou součástí balení vlaječky pro označení území, kam pes nesmí, neváhejte je použít. Velmi dobře slouží pro prvotní orientaci psa, aby věděl, kam nesmí. Jakmile se s těmito pravidly obeznámí, můžete vlaječky odstranit.

Fungující zařízení – obojek - pes

Pokud se vám podařilo vytvořit na pozemku fungující obvod, nezbývá než nasadit psovi obojek. Ten funguje jako přijímač signálu elektronického ohradníku. Psa na obojek nejprve zvykněte a až následně aktivujte zařízení. Dbejte, aby byl obojek opatřen funkčními bateriemi (svítí zelená dioda) a elektrody se dotýkaly kůže na krku psa. Před prvním vypuštěním psa na pozemek zkontrolujte, zda je na obojku nastaven správný stupeň intenzity korekčních impulsů. Některé obojky mají až osm korekčních stupňů dle velikosti a citlivosti konkrétního psa. Nikdy psa v obojku nenechávejte déle jak 12 hodin, vždy mu jej sundejte s příchodem do domu. Zařízení nepoužívejte, pokud je váš pes nemocný, nebo jinak oslabený. Pokud pes po napomenutí impulsem zakázanou zónu opustí, pochvalte jej. Později by měl stačit už jen výstražný zvukový signál a pes zcela přestane chodit na místo, kam má vstup zakázán.

Upevnení elektronického obojku

Obr. Ukázka správně nasazeného obojku

Nezapomeňte!

Před instalací elektronického ohradníku pro psy si vždy řádně pročtěte návod k použití, který je součástí balení. Výše popsaný postup instalace se může o něco lišit produkt od produktu.